Montáž

FÓLIE - ALKORPLAN, FATRAFOL

Typy a použití fólií, příklady skladeb

Fólie ALKORPLAN se vyrábí v několika typech. Použití konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tloušťka fólie apod.)

Hydroizolace kotvených střech

ALKORPLAN S PES VÝZTUŽÍ - 35176 v tloušťce 1,2 mm nebo 1,5 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace kotvených střech. Je vhodná jak pro nové stavby, tak i pro sanace starých střech.
V kombinaci s tepelnou izolací z minerálních vláken lze použít do požárně nebezpečného prostoru.

Přitížené a vegetační střechy

ALKORPLAN SE SKLENĚNOU VÝZTUŽÍ - 35177 v tloušťce 1,2 mm nebo 1,5 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace střech kladená volně pod násyp kameniva nebo pod dlažbu. Při tloušťce 1,5 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace vegetačních střech. Spoje fólií pod vegetačním souvrstvím musí být zality zálivkou. Je vhodná jak pro nové skladby, tak i pro sanace starých střech.

Detaily střech

ALKORPLAN FÓLIE BEZ VÝZTUŽE - 35170 homogenní fólie v tloušťce 1,5 mm se používá na opracování detailů střech.

Charakteristika

Hydroizolační fólie Alkorplan jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Vyznačují se výbornou rozměrovou stálostí. Používá se několik typů podle způsobu aplikace. Liší se nosnou vložkou (viz tabulka). Jsou UV stabilní, mají vysokou odolnost proti průrazu, krupobití, odolávají prorůstání kořínků a jsou samozhášivé. Díky stále se zlepšující receptuře vyhověl ALKORPLAN 35176 v tl.1,2mm i 1,5mm zkoušce pro použití do požárně nebezpečného prostoru ZP 2/1991- zkouška A.

Odolnost proti UV záření

Materiál pro výrobu fólií je zcela odolný proti vlivu UV záření. Fólie ALKORPLAN jsou tedy UV stabilní v celé své tloušťce.

Svařitelnost

Fólie ALKORPLAN se vyznačují vynikající svařitelností. Zvláště významný je fakt, že tato svařitelnost je výborná i po dlouhé době, což se pozitivně uplatní například při doplňování nového prostupu na střeše apod.

Vhodnost použití v požárně nebezpečném prostoru

ALKORPLAN 35176 v tl.1,2mm i 1,5mm uložený ve skladbě střešního pláště na tepelné izolaci z minerálních vláken vyhověl zkoušce pro použití do požárně nebezpečného prostoru ZP 2/1991 – zkouška A.

Odolnost proti prorůstání kořínků

Materiál používaný při výrobě všech typů fólií je odolný proti prorůstání kořínků. To umožňuje používat fólie všude tam, kde hrozí poškození hydroizolace kořeny rostlin (např. vegetační střechy).

Chemická odolnost

Následující posudek chemické odolnosti fólií Alkorplan se vztahuje pouze na funkčnost a užitnou hodnotu. Změny povrchu a barvy zde nejsou zohledněny.

Záruka

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na kvalitu materiálu.

Tradice od roku 1992

Kontakt

mobil: 603 209 344

Logo 2IDEA